กิจกรรมในญี่ปุ่น

Environmental activities in Japan

นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ในปีค.ศ.1993 ได้มีการกำหนดกฎของบริษัทเรื่อง「แนวคิดการบริหารสิ่งแวดล้อม」และมีการจัดตั้ง「คณะกรรมการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม」 ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเครือทั้งหมด อีกทั้งยังมีการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการบริหารของบริษัทในเครือทั้งหมดเสมอมา

 

แนวคิดการบริหารสิ่งแวดล้อม

ตั้ง “มนุษย์・อากาศ・อนาคต” เป็นสโลแกนของบริษัท ใช้ประสิทธิภาพในการบริหารและเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอุทิศให้กับ “การรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยการวางแผนพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน”

 

กิจกรรมGreenAir

Takasago Thermal ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เรียกว่าCSR ได้มีการผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทในเครือทั้งหมด คือ「ตั้งการพัฒนาระบบปรับอากาศของลูกค้าให้ประหยัดพลังงาน・ลดภาระของสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท」และ 「การรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการดำเนินงานของบริษัท」ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากิจกรรมGreenAir』 อุทิศให้กับสิ่งแวดล้อมโลกอย่างแข็งขัน ผ่านเทคโนโลยีที่ใช้เวลาหลายปีในการบ่มเพาะตั้งแต่ที่มีการประกาศพิธีสารเกียวโตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคติพจน์ว่า “Air to Eco. →Takasago Green Air”

 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของญี่ปุ่น

ได้รับISO14001 ในปีค.ศ.1999 เดือนธันวาคม มีการวางรากฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และวางแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในญี่ปุ่น

ให้ความสำคัญกับการลดภาระสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการออกแบบ・ได้รับงาน・วางแผนก่อสร้าง

ใส่ความเห็น

Review

*