6710
6708
6709

ระบบห้องสะอาด (Clean Room System)

เทคโนโลยีห้องสะอาด “Clean Room Technology” ช่วยปรับปรุงคุณภาพและลดขั้นตอนกระบวนการผลิต ส่งผลให้ใช้เวลาในการผลิตที่สั้นลงเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกด้วย

6717
6718
6719

 

“ห้องสะอาด” คืออะไร?

……………เป็นระยะเวลากว่าสามสิบปีที่บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์และเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างสูงสุด และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าทุกๆ งานที่ส่งมอบให้นั้น บริษัทฯ ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบระบบห้องสะอาด ตลอดจนการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบห้องสะอาด ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

……………วัตถุประสงค์ของห้องสะอาด คือ ความสะอาดของห้องปฏิบัติงานที่หลากหลายตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า เช่น โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรสินค้า หรือห้องอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เหล่านี้จะมีการควบคุมปริมาณความเข้มข้น และขนาดอนุภาคของฝุ่นละลอง ตามมาตรฐานสากล

……………ห้องสะอาดถูกจำแนกตามความสะอาดของอากาศภายในห้อง ซึ่งมาตรฐานของห้องสะอาดนั้นที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย คือ ‘Federal Standard 209’ ซึ่งพิจารณาจากจำนวนอนุภาคที่มีนาดเท่ากับและมากกว่า 0.5 μm ที่วัดได้ในปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์ฟุตของอากาศ แต่หากภายในห้องปฏิบัติงานมีการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์บ่อยครั้ง หรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีหลายชิ้น ก็อาจทำให้ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละอองมากขึ้นตามไปด้วย นี่คือเหตุผลว่าทำไม “ห้องสะอาด” จึงถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท

 

ระดับของ “ห้องสะอาด”

……………ความเหมาะสมในการเลือกระดับของห้องสะอาด สามารถระบุได้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของการใช้งาน โดยประเภทขอระดับที่ได้จำแนกไว้นั้น ลูกค้าควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละระดับมีคุณสมบัติจำเพาะแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการปฎิบัติงานและต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

 

……………ระดับของห้องสะอาด ถูกจำแนกออกเป็น 6 ระดับ ตามมาตรฐาน FED STD 209E ของสหรัฐอเมริกา

  • ระดับ 1 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมากเป็นพิเศษ โดยมีจำนวนอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 10 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมาก โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 100 : เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากกระบวนการผลิตในห้องปฏิบัติงานนั้นจำเป็นต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ และปราศจากแบคทีเรีย โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 1,000 : เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์ออปติคอลหรือเลนส์คุณภาพสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 10,000 : เหมาะสำหรับการผลิตชุดอุปกรณ์ไฮโดรลิคหรือนิวแมติก, วาล์วควบคุม, เครื่องมือวัดความละเอียด, เกียร์เกรดสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 100,000 : เหมาะสำหรับการผลิตงานเลนส์ทั่วไป งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานประกอบไฮดรอลิคและนิวแมติกโดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 

มาตรฐานห้องสะอาด  FED STD 209E  ของสหรัฐอเมริกา

ที่มา – http://www.datarecoverytools.co.uk

 

ห้องสะอาด ระดับ 10

 

ห้องสะอาด ระดับ  100

ห้องสะอาด ระดับ  1,000

 

ห้องสะอาด ระดับ  10,000

 

ห้องสะอาด ระดับ  100,000

……………นอกจากมาตรฐานของ FED STD  209E ของสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังสามารถระบุได้จากมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็น ‘ISO 140644-1’ ดังตารางด้านล่าง

 

มาตรฐานห้องสะอาด ISO 14644-1

ที่มา: http://www.portafab.com

 

 การติดตั้งระบบ “ห้องสะอาด”

 

 

 

……………การติดตั้งระบบห้องสะอาดจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของทีมวิศวกรติดตั้ง ที่แตกต่างไปจากงานระบบปรับอากาศทั่วไป เนื่องจากต้องควบคุมระดับความสะอาดภายในห้องเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับห้องปรับอากาศทั่วไป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะห้องสะอาดระดับ 1, 10, 100 และ 1,000 ที่อาจจำป็นต้องมีการใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมที่แตกต่างไปจากระบบปรับอากาศปกติโดยทั่วไป อาทิเช่น การติดตั้งพื้นยก (Raised Floor) การติดตั้ง Fan Filter Unit (FFU) เป็นต้น

……………บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด เราติดตั้งระบบห้องสะอาด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์

หลังจากการติดตั้งห้องสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรายังมีทีมวิศวกรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น คอยตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึก รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข ระบบให้ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า อีกทั้งบริการหลังการขายที่มีความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ภายหลังการส่งมอบงานแล้วเสร็จ