7307

ระบบควบคุมความชื้น (Dry Room®)

…………ห้องดรายรูมถูกจัดว่าเป็นห้องที่มีหน้าที่ควบคุมมวลความชื้นของห้องนั้นๆ เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของขั้นตอนการผลิตสินค้าต่างๆ ภายในห้องดรายรูม

…………นอกเหนือจากการควบคุมมวลความชื้นในห้องแล้ว ห้องดรายรูมยังทำหน้าที่เสมือนห้องสะอาด หรือ คลีนรูมอีกด้วย

Dry Room® กรรมวิธีการทำห้องดรายรูม

โครงสร้างของห้องดรายรูม

``ดราย บูธ``

…………“ดราย บูธ” มีหน้าที่รักษาและควบคุมมวลความชื้นของห้องดรายรูมให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้า การติดตั้งดรายบูธในห้องที่มีสภาพอากาศปกติ หรือ ติดตั้งภายในห้องคลีนรูม ดรายบูธสามารถทำให้สภาพอากาศในห้องนั้นๆให้มีความชื้นน้อยที่สุดได้ นอกจากนั้นภายในห้องดรายรูมก็สามารถติดตั้งดรายบุธในบริเวณที่อยากให้มีความชื้นต่ำพิเศษตามที่เรากำหนดได้ด้วย

…………การทำให้อุณภูมิจุดน้ำค้างต่ำ สามารถทำได้โดยการใช้อุปกรณ์ลดความชื้นหรือไนโตรเจนเข้ามาแทน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องลดความชื้นนั้นมีข้อได้เปรียบกว่า นั่นคือความปลอดภัย, ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาที่ไม่แพง และใช้งานง่ายกว่า

กรรมวิธีของเครื่องลดความชื้น

หลักการทำงานของเครื่องลดความชื้น

  • วงล้อของเครื่องจะหมุนอย่างต่อเนื่อง โดยมวลความชื้นที่อยู่ในอากาศจะถูกวงล้อดูดเก็บไว้ในส่วนนลดความชื้นหรือ (Treatment Section)
  • อากาศที่มีอุณภูมิสูงจะถูกส่งผ่านกลับมายังวงล้อในส่วนระบายความชื้น เพื่อทำหน้าที่แยกมวลความชื้นออกจากวงล้อ
  • มวลความชื้นที่ถูกคัดกรองออกมานั้นจะถูกระบายออกสู่ภายนอก เพื่อให้ห้องดรายรูมสามารถรักษาความชื้นได้ตามที่ต้องการ
  • วงล้อลดความชื้นทำมาจากซิลิก้าเจล

คุณสมบัติ

  • ไม่มีการตกค้างของสารดูดความชื้น
  • สามารถทำให้อากาศมีอุณภูมิจุดน้ำค้างและมวลความชื้นที่ต่ำเป็นพิเศษได้อย่างต่อเนื่อง
  • โครงสร้างเรียบง่าย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา

คุณสมบัติของวงล้อซิลิก้าเจลในเครื่องลดความชื้น

ช่วงการใช้งานของวงล้อซิลิก้าเจล

ธุรกิจที่ใช้ดรายรูม

อัตราการสร้างดรายรูมต่อปี