6726
6727
6728

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

บริษัทฯ ให้บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงสุด และเชื่อถือได้ ได้แก่

 

  • ระบบจ่ายไฟฟ้าและตู้จ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Power Supply System & MDB ) ที่เหมาะกับอาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
  • การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้งระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำ กลาง และสูง ตลอดจนให้บริการขออนุญาตกับการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าภูมิภาค ตามลำดับ
  • ระบบแสงสว่าง (Lighting System) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เราออกแบบให้เหมาะสมกับทุกสภาพการทำงานและกระบวนการผลิตของลูกค้านอกเหนือจากการจัดวางระบบที่ดีแล้ว เรายังสามารถออกแบบระบบแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
  • ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)