6722
6720
6721

ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล (Mechanical & Sanitary System)

เพราะระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล จัดเป็นระบบภายในสำหรับอาคารและโรงงานที่สำคัญ เราจึงรอบคอบและใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งทางด้านระบบเครื่องกลและสุขาภิบาลต่างๆ อย่างครอบคลุม อาทิเช่น

  • ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment System)
  • ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
6714
6715
6716