6731
6976
6977

ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Process Utility System)

เรามีทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่สามารถช่วยลูกค้าลดขั้นตอนยุ่งยากในกระบวนการผลิตอย่างตรงประเด็น เพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยการออกแบบและติดตั้งระบบที่มีคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโรงงาน/อาคาร เพื่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า น้ำ และอากาศในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า อาทิเช่น

  • เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
  • เครื่องกำจัดความชื้นในอากาศ (Air Dryer)
  • เครื่องดักฝุ่น (Dust Collector)
  • โรงผลิตน้ำร้อน (Hot Water Plant)
  • โรงผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Purified Water Plant )
6975
6974
6973